خبرگزاری فرافرهنگ

خبرگزاری فرافرهنگ

فرافرهنگ

میز کار ویژه دریافت کنید
هزارتومان ۹۲ ماهانه
  • ۱# ارسال آزاد نظرات
  • ۲# مطالعه تحلیل دیگران
  • ۳# شرکت در بحث تخصصی
تخفیف ویژه
گفتگوی آزاد
تضارب آرا در محیطی علمی و اخلاق مدارانه با رعایت احترام متقابل و بررسی نظرات و رویکردهای متفاوت
تحلیل های فرا جناحی
نگاه منصفانه و علمی است. هیچ تفاوتی میان احزاب و گروه ها و سلایق مختلف در اینجا وجود ندارد.
حساب کاربری ویژه
شما می توانید در یک ساختار کاملا تعاملی با امکان درج نظرات ، ارائه واکنش های مختلف و ارسال متن و عکس دلخواه خود، اعلام نظر کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شتابدهی

کسب و کار اینترنتی شما
هزارتومان ۴۲۰ ماهانه
  • ۱# کارگاه های آموزشی
  • ۲# جلسات مشاوره ای
  • ۳# حمایتهای زیرساختی
تخفیف ویژه
دریافت ایده : ایده های جدید را از مشتریانی که بیشتر شما را می شناسند دریافت کنید. با استفاده از بازخورد و بینش برای بهبود محصولات یا خدمات خود، ضمن اینکه باعث ایجاد ترافیک و تبادل نظر می شوید، میتوانید نیازهای آنها را درک کنید.
رشد ارگانیک ، تقویت ارتباط ها : از محتوای تولید شده توسط کاربر استفاده کنید تا از طریق موتورهای جستجو به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنید. هرچه کاربران بیشتر در سایت شما وقت بگذرانند، رتبه رشد شما بالاتر می رود.
حفظ مشارکت مشتریان : رمز موفقیت ایجاد ارتباط بین ذی نفعان یا کاربران با شماست. با سهولت در اشتراک دانش، تجربیات و الهام بخشیدن، کاربران را به همراه تبدیل کنید تا به سرعت به یک شبکه ارزشمند تبدیل شوید.